grafiek:
www.beurs.nl


Artikels:
ratingbureau, risico enzo
juni 2010
modellen en voorspellen
maart 2010


dividenden AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie

Er zijn diverse visies op de toekomst, zowel positief als negatief. Hierbij moet wel gezegd worden dat deze visies door bijvoorbeeld marktontwikkelingen kunnen veranderen. Beursgoeroes geven ieder hun eigen mening en komen hierop terug als deze uitkomt.

Marc Faber

Marc Faber is een beroemde beursgoeroe en is wel bekend als Dr. Doom, vanwege zijn negatieve kijk op de beurs. Zelf zegt hij hierover dat hij geheel onafhankelijk zijn visie geeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld een beleggingadviseur die een bepaald product moet verkopen.

Zijn visie is als volgt:
In de westerse wereld zien we vooral een opbouwende staatsschuld. Zo is de schuld in vergelijking tot het bruto nationaal product van Amerika al 270% en deze zal nog verder groeien.

Er was tussen 2002 en 2007 sprake van een redelijke economische wereldgroei. Daarna heeft er een terugval plaatsgevonden en we zitten nog steeds in deze terugval.

Volgens sommige economen, zoals Keynes, moet een terugvallende economie gestimuleerd worden om een ommekeer teweeg te brengen. Deze stimulans zou vanuit de overheid moeten komen door de overheidsuitgaven fors te verhogen. Echter is de visie van Faber dat juist deze verhoogde overheidsuitgaven hebben geleid tot de kredietcrises.

De oplossing om hieruit te komen zou meer gezocht moeten worden in een verkleining van het overheidsapparaat en een verlaging van de belastingen. Dit is meer in lijn met de visie van de bekende econoom John Stuart Mill.

Er zit volgens Faber een enorme zeepbel in de staatsobligaties van de westerse landen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de Griekse obligaties enorm afgewaardeerd zijn, maar de Amerikaanse staatsobligaties zouden deze afwaardering kunnen gaan krijgen, door een overschot aan schulden.

Sommige westerse landen hebben enorme schulden opgebouwd en deze worden terugbetaald door geld bij te drukken. Als er geld wordt bijgedrukt komt er meer van in omloop wat de kans op inflatie doet toenemen. Geld wordt dus minder waard. Door een lage rente wordt de economie gestimuleerd, maar de reëele rente (de rente gecorrigeerd voor inflatie) is door deze toenemende inflatie negatief. Hierdoor neemt de koopkracht af.

We zien dat de deze schulden worden opgevangen door opkomende economieën, zoals China en India. Deze landen bezitten hierdoor een zeer groot deel van de wereldreserves. China is er dus bij gebaat om een stabiele dollar te behouden, aangezien deze reserves voornamelijk in dollars luiden. Echter heeft China hierdoor ook de westerse wereld voor een deel in de tang.

Wat te doen?

Volgens Marc Faber zijn op dit moment aandelen redelijk aantrekkelijk. Volgens hem moet je van staatsobligaties in westerse landen afblijven. Hij stelt voor om de helft van je belegbaar vermogen in de opkomende landen te investeren en dan met name in vastgoed.

Zijn redenatie is als volgt:
In Azie is er nog sprake van een redelijk lage verstedelijking. Er zal een concentratie gaan plaatsvinden naar de steden, hierdoor is er aldaar ook ruimte nodig, waardoor vastgoed aantrekkelijk gaat worden. Grondstoffen zijn ook zeer interessant en dan met name olie.

Hij denkt dat er op korte termijn een oorlog gaat losbarsten, maar kan dit nog niet concretiseren. Hij denkt hierbij bijvoorbeeld aan een aanval op internet of bijvoorbeeld vergiftiging van drinkwater. Zijn bijnaam Dr. Doom komt dus niet uit de lucht vallen. We hopen op dit gebied niet dat hij gelijk krijgt.

 

 

John Bogle Warren Buffet Nick Leeson Michael Milken
Peter Lynch Julian Roberston Jim Rogers John Templeton
   
George Soros Paul Tudor Jones    

 


beleggerswoordenboek