grafiek:
www.beurs.nl


Artikels:
ratingbureau, risico enzo
juni 2010
modellen en voorspellen
maart 2010


dividenden AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smartinvest heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de diensten dewelke door Smartinvest worden geleverd.
De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Smartinvest en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Smartinvest enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Smartinvest behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Smartinvest en dat door de loutere mededeling van informatie aan Smartinvest, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Smartinvest.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Smartinvest onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Smartinvest ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Smartinvest inhoudt met betrekking tot aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Smartinvest treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering

Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Smartinvest voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Smartinvest nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Smartinvest.

Smartinvest behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

 

 

 

 

John Bogle Warren Buffet Nick Leeson Michael Milken
Peter Lynch Julian Roberston Jim Rogers John Templeton
   
George Soros Paul Tudor Jones    

 


beleggerswoordenboek