grafiek:
www.beurs.nl


Artikels:
ratingbureau, risico enzo
juni 2010
modellen en voorspellen
maart 2010


dividenden AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woordenboek A-E
A-E
F-M
N-T
U-Z
   
Face value het bedrag dat de uitgevende instelling van een lening zegt terug te betalen aan het einde van de looptijd
floor gebied waar gehandeld wordt
floorbroker tussenpersoon, die orders uitvoert namens klanten
Futures contract waarbij beide partijen verplichtingen aangaan, een koop- en een verkoopverplichting op een toekomstig tijdtip
   
Good till cancelled order GTC order die verloopt op het moment dat die wordt uitgevoerd of dat de opdrachtgever deze royeert
Good till executed order GTX order die verloopt op het moment dat deze wordt uitgevoerd
Government Bonds staatsobligaties, leningen uitgegeven door de staat
groei-aandeel aandelen van ondernemingen die een hoge groei laten zien. deze geven weinig dividend, aangezien de winsten weer in de onderneming worden gestoken
   
Hedging De koop of verkoop van derivaten teneinde het risico af te dekken van een bepaalde positie in een onderliggende waarde
hedge fonds fonds dat gefocused is op een absoluut rendement en hier de strategie op aanpast
high yield bond obligatie met een hoog risico en een slechte rating, zie junk bonds
   
In the money bij een call optie is dit een situatie waarbij de prijs van de onderliggende waarde hoger is dan de expiratieprijs, bij een put optie net andersom
index een samengestelde meting van de algemene trends op de beurs
inflatie stijging van de prijzen van goederenen diensten
interest de kosten van het lenen van geld
   
Junk bond obligatie met een hoog risico en een slechte rating
   
Leverage hefboom, die aanwezig is in bepaalde producten, waardoor je met een relatief klein bedrag een groot risico kan lopen
limietorder order, waarbij er een limiet wordt gegeven aan de minimale of maximale prijs
liquiditeit de capaciteit van de markt om zelfs grotere orders te absorberen tegen prijzen die in de markten gelden
long position positie van een handelaar, waarbij er sprake is van het bezit van een waardepapier
long position optie een positie van een optiehandelaar, waarbij deze handelaar bepaalde rechten heeft
LEAPS lange termijn opties
   
Marge bedrag dat betaald moet worden door de handelaar die gebruik maakt van het krediet van een broker
margin call bedrag dat overgemaakt moet worden door de handelaar als de minimale marge wordt overschreden
market maker een optiehandelaar
marktorder (ook wel bestens) tarnsactie tegen de op dat moment meest gunstige prijs

 

 

John Bogle Warren Buffet Nick Leeson Michael Milken
Peter Lynch Julian Roberston Jim Rogers John Templeton
   
George Soros Paul Tudor Jones    

 


beleggerswoordenboek