grafiek:
www.beurs.nl


Artikels:
ratingbureau, risico enzo
juni 2010
modellen en voorspellen
maart 2010


dividenden AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expiratie effect deel 2

Een reden voor een dalende omzet op de aandelenmarkt door het bestaan van een optiehandel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat beleggers sneller geneigd zijn om hun vermogens in opties te investeren in plaats van aandelen. Een motief hiervoor is dat een investering in opties relatief een stuk lager is dan in aandelen.

Aan de andere kant vereist de optiehandel soms dekking op de contante aandelenmarkt. Hiervoor kunnen naast tegengestelde optieposties ook aandelen gebruikt worden. De optiehandel kan dan via de dekkingshandel eveneens een stijging van de aandelenomzet tot gevolg hebben. Door deze stijging van de omzet op de aandelenmarkt kan er sprake zijn van een dalende beweeglijkheid van aandelenkoersen. Dat is als volgt te verklaren:
Door de hogere omzet op de aandelenhandel is de gevoeligheid van de koersen voor de acties van 1 belegger kleiner. Een tweede reden is dat beleggers minder snel hun aandelen zullen afstoten als er een mogelijkheid bestaat om koersrisico's van aandelen te verschuiven naar andere beleggers. Afgezien van de verwachting van een dalende beweeglijkheid (volatiliteit) van de aandelenmarkt door het bestaan van een optiehandel is de voorwaarde voor het bestaan van een optiehandel echter dat er sprake is van enige beweeglijkheid op de aandelenhandel. Tevens is het noodzakelijk voor het bestaan van een optiehandel dat er voldoende omzet is op de aandelenmarkt. Dit is het geval op de AEX en AMX.

De kwaliteit van de aandelenhandel is af te meten aan de liquiditeit in deze handel, de mate van informatie-asymmetrie en de variantie van prijanomaliën. De kwaliteit van de aandelenhandel zal verbeteren als gevolg van het bestaan van een optiehandel door verruiming van beleggingsmogelijkheden. Een andere reden is dat goed geïnformeerde beleggers zich eerder op de optiemarkt begeven door het hefboomeffect van opties, waardoor het percentage goed geïnformeerde beleggers op de contante markt lager wordt en er minder sprake is van adverse selection. volgens onderzoek van Atulya en Shastri (1998)
Het lijkt er dus op dat de optiehandel een stabiliserende werking heeft op de aandelenmarkt, hoewel de meningen hierover verdeeld zijn.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op 2 zaken, namelijk:

 • is er een buitengewoon rendement op aandelen, waarop opties lopen, tijdens de expiratie periode?
 • is er een verband met het buitengewone rendement en de open interest op aandelenopties?

  Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 19 expiratieperiodes.
  Voor het bepalen voor het bestaan van buitengewone rendementen wordt gebruik gemaakt van een F-toets.
  Voor het bepalen van de relatie tussen deze rendementen en de open interest wordt gebruik gemaakt van correlaties.
  Voor de bepaling van de open interest positie is het van belang dat de at-the-money optie en de in-the-money opties onderzocht worden.

  Zowel de AEX index wordt onderzocht alsook 20 grote aandelen, waar opties op lopen.
Resultaten en conclusie

Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van een licht afwijkend koersrendement in de expiratieperioden.
Op de expiratiedag zelf is voor de AEX zelfs een significant negatief rendement gemeten. De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk, maar het bestaan van het expiratie-effect zou een verklaring kunnen zijn. De prijsvorming op de aandelenbeurs laat zich echter niet uitputtend beschrijven. Hierbij spelen veel factoren een rol, zoals het beurssentiment en macro-econmische-variabelen. In de 19 onderzochte expiraties had geld verdiend kunnen worden als er continu put opties op de AEX index werden gekocht op de derde vrijdagochtend van de maand. Deze zouden dan aan het eind van deze dag weer gesloten moeten worden.

 

 

John Bogle Warren Buffet Nick Leeson Michael Milken
Peter Lynch Julian Roberston Jim Rogers John Templeton
   
George Soros Paul Tudor Jones    

 


beleggerswoordenboek